Warsaw Genomics jest spółką powołaną przez Uniwersytet Warszawski w celu świadczenia usług genetycznych opartych o nowoczesne metody diagnostyczne wypracowane przez uniwersyteckich naukowców. Siłą spółki jest jej zespół – lekarze, biolodzy molekularni, genetycy, bioinformatycy  i matematycy.

W ramach diagnostyki chorób genetycznych w Warsaw Genomics badane są geny związane z szeregiem zespołów chorobowych. W każdym przypadku analizowane są pełne sekwencje kodujące wszystkich genów odpowiedzialnych za daną chorobę i powiązane z nią zespoły fenotypowe, co umożliwia postawienie jednoznacznej diagnozy. Interdyscyplinarny zespół lekarzy, biologów molekularnych, genetyków i bioinformatyków opracowuje pełną interpretację biologiczną i medyczną otrzymanego wyniku. W odróżnieniu od oferowanych powszechnie badań, analizujących wybrane mutacje w pojedynczych genach, test diagnostyczny wykonywany w Warsaw Genomics został zaprojektowany w oparciu o najnowocześniejszą metodę – sekwencjonowanie nowej generacji. Dzięki temu w pojedynczym badaniu całościowo analizujemy wszystkie geny o udowodnionym związku z chorobą.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Twitter
Pomost Nadziei na Twitterze
0 ludzie podążają Pomost Nadziei