🧡 Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego:

    46 1240 5080 1111 0010 7343 1131

    Wpłaty zagraniczne:  PL 46 1240 5080 1111 0010 7343 1131
    swift code: PKOPPLPW

 

💜 Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego: 67 1240 5080 1111 0010 7344 3945

      Wpłaty zagraniczne:   PL 67 1240 5080 1111 0010 7344 3945
      swift code: PKOPPLPW

 z dopiskiem: „cele statutowe”

💙fundacjapomostnadziei@gmail.com 


 

 

 

Darowizna