Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego: 

46 1240 5080 1111 0010 7343 1131

Wpłaty zagraniczne: PL 46 1240 5080 1111 0010 7343 1131
swift code: PKOPPLPW

 

                            Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego:

       67 1240 5080 1111 0010 7344 3945

                                                      Wpłaty zagraniczne: PL 67 1240 5080 1111 0010 7344 3945
                                                             swift code: PKOPPLPW

                                                      z dopiskiem: „cele statutowe”

 

Darowizna