„Nie wiemy, jak dużo będzie zachorowań, czy zabraknie respiratorów, czy może pielęgniarek, lekarzy.

Oby nie. Nie ma gotowych scenariuszy. I nie o to chodzi, by skupiać się na czarnych statystykach.

Trzeba myśleć pozytywnie”

Dlatego lepiej jest zapobiegać za wczasu!

          Chcemy wspierać nie tylko duchowo – chcemy wyposażać, doposażać i obdarowywać!

 


Wesprzeć Szpital w Kazimierzy Wielkiej można przekazując darowiznę na:

Fundacja Pomost Nadziei:
Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego:  67 1240 5080 1111 0010 7344 3945
Wpłaty zagraniczne: PL 67 1240 5080 1111 0010 7344 3945
swift code: PKOPPLPW
PayPal: fundacjapomostnadziei@gmail.com 

    z dopiskiem:  Darowizna na pomoc Szpitalowi w Kazimierzy Wielkiej

Pomagam.pl: https://pomagam.pl/8ekmyehg


W obecnej sytuacji Szpital w Kazimierzy Wielkiej, jak większość placówek w Polsce próbuje zapobiegać pandemii koronavirusa. Do sprawnego prowadzenia działalnosci i udzielania świadczeń, potrzebuje doposażyć szpital w niezbędny sprzęt ratujący życie i zdrowie. 

Skutkiem pandemii jest lawinowy wzrost cen środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz urządzeń stosowanych do leczenia COVID-19.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o pomoc w zakupie:

  1. respirator,
  2. defiblyrator -2szt,
  3. koncentratory tlenu -5szt,
  4. butle z tlenem i reduktorami -5szt,
  5. aparat do fumigacji,
  6. autoklaw Melag,
  7. inhalatory – 10szt,
  8. termometry bezdotykowe – 5szt,

                                         Z nadzieją na uzyskanie pomocy, dziękujemy.