Przez wiele dróg przeszliśmy razem przyjacielu
Hulanek takich, że nas świt pował z nóg
Czasami diabeł nami wodził dla złych celów
Czasami drogi cel wyznaczał dobry Bóg
Dla takich chwil warto żyć !!!
Dla takich chwil naprawdę warto żyć!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!
Dziękujemy grupie 5,10,15… Moc jest w nas – aukcje w 100% charytatywne za wsparcie i licytacje dla osób pokrzywdzonych w nawałnicy w Rytlu!

Dziękujemy za zaufanie jakim Państwo obdarzyli naszą Fundację Pomost Nadziei i pokrzywdzonych w nawałnicy!

Dziękujemy   

Twitter
Pomost Nadziei na Twitterze
0 ludzie podążają Pomost Nadziei