Subkonto jest to wyodrębnione konto do gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Wszystkie środki na subkoncie są przeznaczone dla danego Podopiecznego i można je wykorzystać na wskazane potrzeby takie jak:  leczenie, rehabilitacje, leki, sprzętu medycznego, dojazdów, itd.

Do subkonta będzie się można logować i sprawdzać ilość uzbieranych na nim środków.

Fundacja nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.
100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji.

Informację o zebranych środkach otrzyma podopieczny lub opiekun/rodzic wskazany w formularzu.

Aby założyć subkonto należy przesłać następujące dokumenty:

 1. Wniosek o założenie subkonta z prośbą  wraz z opisem choroby/potrzeby.
 2. Historię choroby kandydata na podopiecznego.
 3. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Należy dołączyć kserokopie  innej dokumentacji medycznej, kart szpitalnych, dokumentacji z leczenia, diagnostyki itp.
 4. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.
 5. Oświadczenie zawierające informację o braku możliwości sfinansowania leczenia, rehabilitacji itd.. W przypadku osób, które znalazły się w trudnej sytuacji zaświadczenie z Ośrodka Opieki Społecznej
 6. Zdjęcie osoby Podopiecznego przesłać na adres mailowy: info@pomost-nadziei.pl
 7. Treść apelu – historia  z opisem jaka pomoc jest potrzebna, która będzie widoczna na stronie Fundacji.
 8. W przypadku udzielania pomocy socjalno-bytowej niezbędne jest zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej OPS.
 9. Refundacja poniesionych kosztów jest na podstawie faktur/rachunków z zestawieniem kosztów.  Do pobrania druki do refundacji: ZESTAWIENIE KOSZTÓWZESTAWIENIE KOSZTÓW-BEZGOTÓWKOWA REFUNDACJA
 10. Zapoznanie się z Regulamin subkont (do pobrania).
 11. Podpisanie  przez podopiecznego/opiekuna prawnego Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Po dopełnieniu tych formalności zostanie do Państwa przesłany formularz  Porozumienia.

Po zapoznaniu się z nim należy je wypełnić i odesłać jeden egzemplarze na adres Fundacji.                                             Fundacja Pomost Nadziei                                                                                                                                                        ul. Zakole 15, 32-020 Wieliczka

W razie potrzeby zbiórki większej kwoty na prośbę Podopiecznego, rodziców/opiekunów Fundacja może także zgłosić zbiórkę na rzecz osoby potrzebującej m. in. na portalu:

 • Siepomaga – www.siepomaga.pl.                                                                                                 Zgodnie z zasadami tego portalu, zbiórki na Siepomaga są zgłaszane dla Podopiecznego przez Fundacje.
 • Pomagam – www.pomagam.pl/                                                                                                                                     Zgodnie z zasadami portalu, zbiórki Pomagam są zgłaszane dla Podopiecznego przez Fundację.
 • Ubrania oddania: https://www.ubraniadooddania.pl/foundations/77                                                                 Zgodnie z zasadami portalu, zbiórki są zgłaszane dla Podopiecznego przez Fundację

Fundacja posiada zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzanie zbiórek.
Twitter
Pomost Nadziei na Twitterze
0 ludzie podążają Pomost Nadziei