Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”
– o. Fabian Kaltbach OFM

Bez Twojego wsparcia pomaganie chorym i ich rodzinną oraz osobom z przemocy będzie nieskuteczne.

 Każda regularnie wpłacana złotówka, daje możliwość niesienia pomocy. Wystarczy złożyć w swoim banku stałe zlecenie przelewu określonej kwoty na rachunek Fundacji Pomost Nadziei.

Darowizny osób fizycznych:

Osoby fizyczne (PIT) mogą odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) Art. 26 ust 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt. 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Darowizny osób prawnych:

Osoby prawne (CIT) mogą odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
Łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem jest darowizna pieniężna, to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
W przypadku darowania rzeczy lub usług, dokument potwierdzający przekazanie tej darowizny wraz z wymienioną wartością darowizny np. faktura.

Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego: 46 1240 5080 1111 0010 7343 1131

Wpłaty zagraniczne: PL 46 1240 5080 1111 0010 7343 1131
swift code: PKOPPLPW

z dopiskiem darowizna na cele statutowe

 

Dziękujemy za pomoc w tej  trudnej walce o życie i zdrowie.

Druk do pobrania -wpłata bankowa Druk do pobrania -wpłata pocztowa

 

PayPal:Dotpay:

Darowizna

 

 

Twitter
Pomost Nadziei na Twitterze
0 ludzie podążają Pomost Nadziei