Kochani jakiś czas temu, prosiliśmy Was o podarowanie maskotek, książek, czy dorzucenie symbolicznego grosika! Wszystko to robimy z myślą o dzieciach!

  OGŁASZAMY KOCHANI KONKURSIK  

Na Wasze prace, będziemy czekać do 10 października 2017. Prace należy wysłać do „Baby Jagi”wraz z oświadczeniem rodzica o udostępnieniu wizerunku uczestnika do celów konkursowych!

Wyniki konkursu ogłosimy 20 października 2017 r.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem!

A artystą życzymy połamania kredek ….

 

REGULAMIN KONKURSU

 

,,MAGICZNE LATO

 

Organizator konkursu: Firma U Baby Jagi 

Współorganizator:  Fundacja Pomost Nadziei 

 

 1. Konkurs dla dzieci niepełnosprawnych
 2. Format pracy: A 4
 3. Technika: dowolna
 4. Temat: Magiczne Lato
 5. Termin nadsyłania prac: 10 października 2017
 6. Rozstrzygniecie konkursu: 20 listopada 2017
 7. Prace należy przesłać w wyznaczonym terminie /decyduje data stempla pocztowego/ na adres:

 

 U Baby Jagi

ul. Energetyków 11a/7

37-450 Stalowa Wola

 

 1. Jeśli nie będzie możliwości osobistego wręczenia nagród organizator

zobowiązuje się przesłać je pocztą lub kurierem

 1. Każda praca powinna posiadać czytelnie wypełniona metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierać następujące dane:

– Imię i nazwisko dziecka

– Wiek dziecka

– Nazwa placówki

– Nazwisko opiekuna konkursu

Metryczka powinna być wypełniona czytelnie!

 1. Do prac należy dołączyć wypełnioną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach informacyjnych na użytek organizatorów.

Prace nadesłane bez zgody nie będą oceniane!

 1. Komisja konkursowa będzie oceniać:

a) wkład pracy własnej

b) ciekawą technikę wykonania

c) estetykę wykonania

d) zgodność pracy z tematyką

12. Koordynator konkursu – Baba Jaga

tel. 601 364 160

e-mail: ubabyjagi@interia.pl

 1. Informacje na temat przebiegu konkursu oraz wyniki będą zamieszczone na stronach:  http://ubabyjagi.com , www.pomost-nadziei.pl 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki Konkursu „Magiczne Lato”

Gratulujemy !!!

 

 

 

 

 

I miejsce:
Praca nr 4 – 114 punktów
Tomasz Miszkie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku

Praca nr 5 – 105 punktów
Adam Ziętarski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kisielicach

 

II miejsce

Praca nr 9 – 99 punktów
Lena Duczmal Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno”
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

Praca nr 1 – 97 punktów
Sandra Labudda Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku

Praca nr 7 – 91 punktów
Marek Kulczycki Prywatny Punkt Przedszkolny „Gapcio” w Warszawie

III miejsce
Praca nr 3 – 81 punktów
Piotr Dąbrowski – Łódź Zgłoszenie indywidualne

Praca nr 6 – 80 punktów
Malina Ślusarczyk Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno”
Z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

Praca nr 8 – 75 punktów
Alicja Kwidzińska Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku

Praca nr 2 – 64 punkty
Natan Wieczorek Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

Ogromne podziękowania dla: