Fundacja Pomost Nadziei pragnie pomóc dzieciom z zaburzeniami w odczuwaniu, rozumieniu i organizowaniu informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego organizmu tworząc integrację sensoryczną dla dzieci „ bez barier”.                  

Pomóż nam stworzyć salę do Integracji Sensorycznej:                                                                                                            

 

 Fundacja Pomost Nadziei:
Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego:  67 1240 5080 1111 0010 7344 3945
Wpłaty zagraniczne:                  PL 67 1240 5080 1111 0010 7344 3945
swift code: PKOPPLPW
PayPal: fundacjapomostnadziei@gmail.com

z dopiskiem: Darowizna -Sala SI

 

MAMY JUŻ 98,80 zł
0,1%

Pasek zebranych środków pieniężnych zaksięgowanych w banku jest aktualizowany około godziny 22.00 od pn-pt. Dziękujemy za wsparcie podopiecznych.


WPŁAĆ

____________________________________

Zajęcia integracji sensorycznej są dla wielu dzieci jednak nieosiąglane ze względu na duże koszty.

Fundacja Pomost Nadziei nie może przejść obojętnie obok dzieci potrzebujących pomocy. Pragnie im pomóc tworząc integrację sensoryczną dla dzieci „ bez barier”.

Zamiast zbierać środki finansowe na zajęcia terapii sensorycznej indywidualnie zbierzmy je razem. Stwórzmy możliwość korzystania z terapii nie tylko swoim dzieciom ale również innym, których nie stać na tak drogie rehabilitację. Sprawmy, aby nasze dzieci mogły korzystać z takich terapii nieodpłatnie a na ich małych twarzyczkach coraz częściej pojawiał się uśmiech.

Pierwsza sala integracji sensorycznej powstanie w powiecie wielickim i służyć będzie dzieciom w każdym wieku z powiatu wielickiego i okolic.

Wszystkich, którzy mają potrzebę serca wspomóc naszych malutkich prosimy o wpłatę na konto Fundacji z dopiskiem Integracja sensoryczna bez barier.

Mamy wielka nadzieje, że dzięki waszym dobrym sercom będziemy mogli pomagać dzieciom w całej Polsce.

Co to jest integracja sensoryczna?

Każdy zdrowy organizm odbiera różne bodźce zewnętrzne. Rozpoznanie tych informacji przez mózg pozwala na odpowiednią reakcję przez ich interpretację, a co na ogromny wpływ na organizm. Są one bardzo różnorodne: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe, ale także pochodzące z tzw. zmysłów ukrytych, związane z odbiorem siły grawitacji, jak zmysł przedsionkowy, z czuciem siebie czy odczuwaniem wykonywanych ruchów, jak zmysł kinestetyczno-proprioceptywny”. Zaburzona praca bodźców ma bardzo duży wpływ na organizm. Ciężka praca poprzez integrację sensoryczną przynosi poprawę, które płyną z receptorów do mózgu. Owe bodźce wpływają na możliwości ruchowe, zaburzenia zachowania, czy uczenie się. Konsekwencją nierozwinięcia pewnych umiejętności i reakcji na bodźce zewnętrzne mogą być trudności w funkcjonowaniu dziecka w przyszłości, nawet w dorosłym życiu.

Założenia teorii integracji sensorycznej (SI)

Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania.

  1. Plastyczność neuronalna, czyli zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. Dokonuje się przez całe życie, ale znacznie większa jest u młodszych dzieci. Plastyczność mózgu ma zasadnicze znaczenie dla terapii integracji sensorycznej, gdyż zakłada możliwość zmian w obrębie systemu nerwowego pod wpływem kontrolowanego dopływu bodźców sensorycznych. Plastyczność neuronalna zależy od zaangażowania dziecka w zadania, różnorodności środowiska, w którym przebiega rozwój i terapii oraz od tzw. krytycznych okresów rozwojowych.
  2. Sekwencyjny rozwój procesów integracji sensorycznej. Złożone kompleksowe zachowania rozwijają się w oparciu o bardziej podstawowe, wcześniej wykształcone.
  3. Integralność systemu nerwowego. Wyższe struktury mózgu ewaluują z niższych. Mózg funkcjonuje jako całość i istnieje wzajemna zależność między ośrodkami podkorowymi i korowymi.
  4. Reakcje adaptacyjne, czyli właściwe reakcje na wymogi środowiska. Reakcje adaptacyjne wpływają na rozwój integracji sensorycznej, a procesy integracji sensorycznej przyczyniają się do pojawienia się coraz bardziej złożonych reakcji adaptacyjnych na zasadzie sprzężenia zwrotnego.