Miło nam jest poinformować Państwa, iż Fundacja nawiązała współpracę                                      z Poradnią Psychologiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Krakowie. 

 

Poradnia będzie służyć pomocą osobom z problemami : 

  • TRUDNOŚCI W NAUCE I DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA
  • TRUDNOŚCI W CZYTANIU, PISANIU, LICZENIU /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
  • ZABURZENIA ROZWOJU  DZIECKA  (m.in. ADHD)
  • ZABURZENIA MOWY
  • ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI
  • TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PROBLEMY RODZINY
DIAGNOZA – TERAPIA – KONSULTACJE – PORADNICTWO

 

PORADNIA ŚWIADCZY POMOC:

–  dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

–  dla młodzieży i dorosłych

Poradnia  PTD jest placówką niepubliczną

POSIADA UPRAWNIENIA PORADNI PUBLICZNYCH

Więcej na stronie http://bitly.pl/RLvJb